A - Z

Short'n'sweet

 

B

back and forth
wte i we wte, tam i z powrotem
I've been running back and forth between the office and the mechanic all day. I need some rest.

back to back
jeden po drugim, dwa z rzędu
- How is your favorite soccer team doing?
- Very well. They won two games back to back and they're still in the second place.

- Jak sobie radzi twoja ulubiona drużyna piłkarska?
- Bardzo dobrze. Wygrali dwa mecze mecze z rzędu i ciągle są na drugim miejscu.

bit by bit
po troszku
We all worked very hard and bit by bit we managed to put this puzzle together.

black eye
podbite oko
(jak po bójce)
Steve came back from school with a black eye again! I am going to talk to the principal tomorrow.

buzz cut (takze: crew cut)
fryzura "na jeża"
I like your buzz cut. It looks really good on you.
Podoba mi się twój jeżyk. Wygląda na tobie naprawdę dobrze.

by and large
ogólnie rzecz biorąc, mówiąc ogolnie, zwykle
By and large, his new collection of paintings is quite interesting, but not as good as his previous work.

C
cap-a-pie (kaep-e-pi:)
od stóp do głów
I think we have to redo the scene with all of the soldiers armed cap-a-pie.
Uważam, że powinniśmy powtórzyć tę scenę z wszystkimi żołnierzami uzbrojononymi od stóp do głów.

(to) cherry-pick (czasownik)
dokonać możliwie najlepszego wyboru

We cherry-picked the best poster designs and awarded their authors with contracts.

chicken-and-egg
przymiotnik, którym określamy coś co powoduje dylemat
(od przysłowiowego co było pierwsze: jajko czy kura?)
Before we invest any money, let's really think all of this through. I would like to avoid having the same chicken-and-egg situation we had last year.

class act
klasa,
coś co jest przykładem wybitnej cechy charakteru lub prestiżu
- What do you think of the way Dr. Lewiston responded to the criticism of his methods?
- I think that the way he reacted, and the fact that he was ready to admit his shortcomings was a class act.
- Co sądzisz na temat reakcji doktora Lewistona krytykę jego metod?
- Sądzę, że to w jaki sposób zareagował oraz fakt, że był gotów przyznać się do swoich wad pokazuje jego klasę.

cut-and-dried
stereotypowy, rutynowy
(także cut-and-dry)
There are no cut-and-dried rules on how to take care of a cat. I just let mine loose most of the time.

D
drama queen
histeryczka; kobieta przesadnie reagująca, robiąca z igły widły
- You can wear these shoes for the party! They don't look bad at all. Trust me!
- Look at them! Everyone will laught at me. I need to buy news shoes today!
- If you're going to be such a drama queen, why don't you just stay home and watch a movie or something.
- Możesz iść w tych butach na prywatkę! Wcale nie wylądają źle. Uwierz mi!
- Spójrz na nie! Wszyscy będą się ze mnie śmiać. Muszę kupić nowe buty dzisiaj!
- Jeżeli masz zamiar popadać w histerię, to może lepiej zostań w domu i obejrzyj film lub coś w tym rodzaju.
drop-dead
bombowy, odlotowy, bardzo atrykcyjny
Rachel came to the party in such a drop-dead dress, I almost didn't recognize her.
Rachel przyszła na imprezę w takiej odlotowej sukni, że prawie jej nie poznałam.

drunk tank
izba wytrzeźwień
Last night two drunks were fighting in front of my house, so I called the Police and they came and took them to the drunk tank.
Wczoraj wieczorem dwóch pijaków biło się przed moim domem, więc zadzwoniłem na policję, przyjechali i zabrali ich do izby wytrzeźwień.

E

ear candy
niekoniecznie ambitna muzyka, która łatwo wpada w ucho

I am not interested in playing ear candy, I want to make people think with our music.

F

flat-out (przysłówek)
kompletnie, totalnie
I looked at this test again and again, and it was just flat-out confusing. I had no idea how to do it.

G

get-up-and-go
ten rzeczownik oznacza energię, siły witalne, entuzjazm
With your expertise and Natasha's get-up-and-go, I think we can finish this task on time.

H

hand-to-mouth
(przymiotnik) na granicy biedy, pozwalający na zaspokojenie tylko podstawowych potrzeb
If you had the chance to visit Sudan, like I did, you would realize how many people there lead a hand-to-mouth existence.

hard-and-fast
niepodważalny, niezmienny
hard-and-fast rules
sztywne zasady

You can't read this book as though it contained hard-and-fast facts on all aspects of finances. Just use it as a guidebook and let your common sense do most of the work.

hide and seek
zabawa w chowanego
- You wanna play hide and seek?
- Sure. Sounds like fun.

- Chcesz się zabawić w chowanego?
- Jasne. Fajny pomysł.

hit-and-miss
nie do końca udany; raz udany, raz nie
The buses in this city are not very reliable, so getting to work is often a hit-and-miss adventure.

hot rod
samochód, którego silnik został przebudowany aby zwiększyć szybkość i poprawić przyspieszenie, samochód "z doładowaniem"
- Wow! What did you do to your Lanos? It drives like Ferrari.
- Yep, I've totally rebuilt the engine. It's a little more noisy now, but it's a hot rod, I'm telling ya'!
- Ja nie mogę! Coś ty zrobił z tym lanosem? Jedzie się nim jak Ferrari.
- No, zupełnie przebudowałem silnik. Robi teraz trochę więcej hałasu, ale ma niezłego kopa, mowię ci!

(to) huff and puff
sapać ze zmęczenia
He came in the door huffing and puffing and said that his car had broken down 5 miles from the house.

K

knee-slapper
niezmiernie zabawny dowcip lub historyjka
That story your mother told at dinner, man, that's what I call a knee-slapper. I am still laughing just thinking about it.

L

lo and behold
zwrot wyrażający zdziwienie lub zaskoczenie
(polskie odpowiedniki to może: a tu nagle, i oto...)
We were driving down to Boone, it was dark and quiet, and lo and behold this deer jumps in fron of our car!

long shot
coś lub ktoś, kto ma niewielką szansę odniesienia sukcesu, ale może się okazać bardzo dochodowe, jeżeli ten sukces odniesie; ryzykowne przedsięwzięcie, które może się opłacić

- What would you say if we presented this idea to the board?
- It's a long shot, but you never know.

- Co byś powiedział gdybyśmy przedstawili ten pomysł radzie nadzorczej?
- Raczej nic z tego nie będzie, choć byłoby super gdyby się udało. Nigdy nic nie wiadomo.
M
mall rat
osoba (najczęściej w mlodym wieku), której największą pasją wydaje się być przebywanie w centrach handlowych bez konieczności kupienia czegokolwiek

- I admit, I am a mall rat, but I like it. I can’t help it.
- Przyznaję, że jestem uzależniony od łażenia po centrach handlowych, ale lubię to. Nic na to nie poradzę.

mother wit
zdrowy rozsądek

Have you met Tara's boyfriend? I hope she has enough mother wit not to marry him.

must-see
coś (np. film, sztuka teatralna) co koniecznie trzeba zobaczyć
This DVD is brimming over with great extra features. It's a must-see!
To DVD jest przepełnione dodatkowymi materiałami. Musisz to zobaczyć!

N

nip and tuck
łeb w łeb, tak blisko we współzawodnictwie, że trudno przewidzieć kto wygra

It was nip and tuck for a while, but then Bayer shocked Real with a beautiful score from Krzynowek.

no can do
(idiom) nie da rady
- Do you think you'd have some time tomorrow to come and help me pain the barn?
- Sorry, no can do. Tomorrow is my sister's birthday.
- Myślisz, że miałbyś trochę czasu jutro żeby mi pomóc w malowaniu stodoły?
- Sorry, nie da rady. Jutro są urodziny mojej siostry.

a no-no
coś zakazanego, zabronionego
Cell phones are a no-no in our school.
Telefony komórkowe są zabronione w naszej szkole.

O

old wives' tale
tradycyjne wierzenie nie oparte na faktach; zabobon; przesąd
Mother: - You'd better move toward the middle, Zosia. If you sit on the corner of the table you will never get married.
Father: - Will you stop with these old wives' tales already? Do you want our daughter to believe this nonsense?
Mother: - OK, Zosia, stay where you are. I will keep my fingers crossed that you do find a husband.
Father: - Aaaaaaaaaaa!

Matka: - Przesuń się bardziej do środka, Zosia. Jak będziesz siedzieć na rogu stołu, to nigdy nie wyjdziesz za mąż.
Ojciec: - Skończycz w końcu z tymi zabobonami? Chcesz żeby nasza córka wierzyła w takie bzdury?
Matka: - Dobrze, Zosia. Zostań gdzie jesteś. Będę trzymała kciuki, żebyś jednak znalazła męża.
Ojciec: - Aaaaaaaaaa!

on and off
z przerwami
I've been studying Dutch for three years on and off.

...or so
czy coś w ten deseń, czy jakoś tak (głównie kiedy mowa o liczbach, ilościach)
I think we waited for an hour or so before we could get in the door.

P
pit stop
1. szybka przerwa podczas wyścigu samochodowego w celu zatankowania lub naprawy 2. przerwa w podróży samochodem na zjedzenie czegoś, odpoczynek lub skorzystanie z WC
Can we make a pit stop soon? The kids need to use a restroom.
Możemy sie zatrzymać na jakiś czas niedługo? Dzieci muszą się załatwić.
Q
quote unquote - w cudzysłowie (zwrotu używamy częściej w mowie, bo w piśmie można go zastąpić znakami "")
After our "fight" (quote unquote fight), we explained to our friends that it was all a joke.
Po naszej "kłótni" (w cudzysłowie kłótni) wyjaśniliśmy naszym przyjaciołom, że to wszystko to był żart.
R

rank and file
(rzeczownik) szeregowi (w wojsku); zwyczajni członkowie jakiejś organizacji
The President of the company is notdoing enough to keep the promises he gave to the rank and file.
rank-and-file
(przymiotnik) coś odnoszącego się do zwyczajnych ludzi, nie władzy
It was Solidarity that lead the rank-and-file
revolution in Poland.

red tape
papierkowa robota, biurokracja
I really loved Poland and the Polish people. The only thing I didn't like, was all the red tape you had to go through for every little thing.
Naprawdę bardzo podobała mi się Polska i Polacy. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała to cała ta biurokracja przy załatwianiu najmniejszej sprawy.

rise and shine
pobudka!
Rise and shine kids! Time for breakfast.

right on
dokładnie, tak jest, prawda, brawo...
(używane głównie w zachodnich stanach USA)
- What a beautiful day! I love spring in Idaho!
- Right on.
- Co za cudowny dzień! Uwielbiam wiosnę w Idaho!
- Prawda.
run-in
kłótnia, sprzeczka, nieporozumienie
- Why the long face?
- I had a run-in with my manager this morning.
- Coś taki smutny?
- Posprzeczałem się z moim szefem dziś rano.
S

sick puppy (lub one sick puppy)
(idiom) psychol, zbok
Have you read any of this guy's poems? He's one sick puppy!
Czytałaś jakieś wiersze tego gościa? To niezły psychol!

slim Jim
metalowa listwa służąca do otwierania samochodu w przypadku zatrzaśnięcia się drzwi

A few days ago I locked myself out of the car and had to use a slim Jim.
Parę dni temu zamknąłem kluczyki w samochodzie i musiałem użyć listwy.

Photo of Slim Jim courtesy of www.lockpickshop.com
spot-check
wyrywkowe sprawdzanie
to spot check
wyrywkowo sprawdzać
Make sure our office on Franklin Road gets spot checked a little more often.
Doplinuj żeby nasze biuro na Franklin Road zostało sprawdzane troszkę częściej.

such and such
taki to a taki, ktoś o niesprecyzowanym imieniu, coś nie sprecyzowanego
Such and such said something about you that I think you should know.

super-duper (przymiotnik)
troszkę dziecinny sposób określania czegoś co jest "super, świetne, fajne"

Look what Mommy bought you at the toy store today, a new super-duper truck! Do you like it?

T
to take the 5th - uchylić się od odpowiedzi
Zwrot pochodzi od sławetnej piątej poprawki do Konstytucji USA (the 5th Amendment), która daje obywatelom prawo do odmowy zeznań. W mowie potocznej zwrot także funkcjonuje i ma się całkiem dobrze nawet w sytuacjach całkiem banalnych

- Did you take the dog for a walk like I asked you?
- Can I take the 5th on that?

- Czy wyprowadziłeś psa na spacer tak jak cię prosiłam?
- Czy mogę się uchylić od odpowiedzi w tej sprawie?


The 5th Amendment:
No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.
Nikt nie będzie pociągany do odpowiedzialności za zbrodnię główną lub inne hańbiące przestępstwo bez zalecenia lub postawienia w stan oskarżenia przez Wielką Ławę Przysięgłych; przepis ten nie dotyczy członków wojska, marynarki wojennej ani milicji, będącej w służbie czynnej podczas wojny lub zagrożenia publicznego. Nie wolno też tej samej osoby sądzić ani narażać na karę śmierci lub karę cielesną dwukrotnie za to samo przestępstwo; ani też nie wolno wymagać od oskarżonego w sprawie karnej by świadczył przeciwko sobie, ani pozbawiać go życia, wolności lub mienia inaczej niż w drodze czyniącej zadość istotnym wymaganiom sprawiedliwości. Nie wolno też przejąć prywatnej własności na użytek publiczny bez słusznego odszkodowania.

tongue-in-cheek
(przymiotnik) coś nieszczerego, ironicznego lub przesadnego

I respect Dr. Lawrence very much, but sometimes his tongue-in-cheek outlook on his less accomplished colleagues makes me wonder if we should keep him on staff.

touch and go
coś niepewnego, coś czego rezultat nie jest do końca znany
- How did your uncle's operation go?
- It was touch and go for a while, but now he seems to be doing really well. Thank you for asking.

tug-of-war
wyrównana konkurencja, przeciąganie liny
-Every time I talk to you I feel like I'm in some kind of tug-of-war. You always try to hog the conversation.
- ……
- You’re not going to say anything now, are you? Very funny. I am very amused.
- Zawsze kiedys z tobą rozmawiam czuje się jakbym brał udział w przeciąganiu liny. Zawsze próbujesz zmonopolizować rozmowę.
- ……
- Teraz nic nie powiesz, prawda? Bardzo śmieszne. Jestem naprawdę rozbawiony.
W
warm and fuzzy
uczucie szczęścia, które często towarzyszy osobom zakochanym: motylki w brzuchu, cały(a) w skowronkach
lub osoba, która takie uczucia posiada;
Mike has totally changed since he met Dianne. He used to be this tough macho guy, and now he's all warm and fuzzy like a little bear.
Mike kompletnie się zmienił odkąd poznał Dianne. Kiedyś był z niego twardy maczo, a teraz jest milutki i cały w skowronkach jak jakiś misio.

warm spot
sympatia,
długotrwałe uczucie, wobec jakiejś osoby, rzeczy lub miejsca
I would have sold this guitar a long time ago, but it was a gift from my father and I have a warm spot for it.

wild-goose chase
bezowocna pogoń za czymś co jest nieosiągalne
- You know what, Waldek? Sometimes when I sit down and think about it, it seems like life is nothing but a wild-goose chase.
- Come on, have another sausage and brighten up.

- Wiesz co Waldek? Czasem jak se tak usiądę i pomyślę to mi się zdawa, że życie to jedna wielka pogoń za niczym.
- Ee, dej spokój, zjedz se jeszcze jedną kiełbaskę i się rozchmurz.
Y
yessirree (also: yessirree Bob)
o tak; prawda; ano; tiaaa...

Two more days and no more school for a month! Yessirree, I am going to have some fun!
Jeszcze dwa dni i miesiąc bez szkoły. O tak, trochę poszaleję!

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Inne - treści losowe

Loading ...