I - O

Phrasal Verbs I-O

 

I

to iron out
dojść do porozumienia, wspólnie rozwiązać problemy
Yes, there were many differences between us, but we ironed them out and worked together towards a common cause.

 

J

to jack up
podnieść (o cenach)
The government wants to jack up the gasoline prices again.

to jerk around
traktować (kogoś) źle, szczególnie przez bycie nieuczciwym lub niekonekwentnym
I will never shop at this store again! Your employees jerk customers around and are generally rude!

to jot down
zapisać coś w pośpiechu, zanotować
Here's an idea for a new article that I jotted down as I was driving to work this morning...

to juice up
dodać energii, życia, wigoru
Arnold is trying to juice up his gubernatorial campaign by touring the state.

to jump in
włączyć się do dyskusji, rozmowy
- Don't be shy. If you have any good ideas feel free to jump in at any time.

 

K

to keel over
przewrócić się, upaść, paść
It was so hot at the concert, I thought I was going to keel over!

to kick around
włóczyć się lub spędzać czas bez wyraźnego celu
There was nothing to do after school, so just kicked around for a few hours.

to kiss up to (somebody)
podlizywać się
You can think what you want about me, but I am not going to kiss up to anybody to gain a few dollars.

to knock (oneself) out
pracować ciężej niż się tego wymaga, zapracować się, zarobić się, robić jak wół
You don't have to knock yourself out with this assignment, there is no hurry.

to knock together
zrobić lub złożyć coś w pośpiechu lub w prowizoryczny sposób
Look at all these people coming to our bonfire! We need to knock together a few more benches!

to knuckle down
zabrać się do roboty, zakasać rękawy
We only have three hours to finish the roof, so let's knuckle down, boys.
Zostały nam tylko trzy godziny żeby skończyć ten dach, więc zabierzmy się do roboty, chłopaki.

 

L

to lead up (1)
przygotować drogę, zaplanować eskapadę
We will let the locals lead up and have control of the first part of our expedition (locals = tubylcy)

to let out
zakonczyć (np. semestr, sesję, szkołę)
The school let out in August, and we're not starting again until November.

to let up on (someone)
odpuścić (komuś), zmniejszyć wymagania wobec (kogoś)
- Why don't you let up on Briana, she's only worked here for three months. She doesn't know all the procedures yet.
- Może byś tak odpuściła Brianie, pracuje tutaj tylko dopiero od trzech miesięcy. Nie zna jeszcze wszystkich procedur.
to line up
ustawić się w szeregu

OK, boys and girls, are you ready to play the game? Let's split into three groups. Everybody line up and count to three.
No dobra chłopcy i dziewczęta, jesteście gotowi na tę grę? Podzielmy się na trzy grupy. Ustawcie się wszyscy w szeregu i policzcie do trzech.
to live down
życ tak, aby zapomnieć lub wymazać z pamięci skutki czegoś
For the longest time I couldn't live down the fact that I cheated on my final test in high school.
Bardzo długo nie mogłem wymazać z pamięci tego, że oszukiwałem na maturze.

to live up to
działać zgodnie z ...
Most people from outside of California don't think that Arnold will be able to live up to his promises.

to look back on
wspominać (z nostalgią, rozrzewnieniem)
Looking back on my time in high school, I often think about my favorite teacher, Mr. Kaniewski, who taught me history.

to look out
uważać, być uważnym, ostrożnym
Look out! There is a snake on the grass behind you!

to look to
szukać pomocy w, polegać na
If worst comes to worst we will have to look to therapy.

 

M

to make off
odejść / opuścić jakieś miejsce w pośpiechu
She made off before I got the chance to ask her about Tom's job situation.

make it up (to someone)
wynagrodzić coś komuś
I am sorry I didn't come to your graduation, I promise, I will make it up to you.

to make out
zrozumieć, wnioskować, pojąć znaczenie
Look at this form and tell me what you make out of it.
Spójrz na ten formularz i powiedz mi co z niego rozumiesz.

to mess up
1. zrobić bałagan/nieporządek 2. zrujnować, zniszczyć
Did you have to mess up your room like that? It looks terrible!
Everything was fine, until some of the other team's hooligans messed up the whole game for everyone.

to miss out (on something)
nie wykorzystać okazji do zrobienia czegoś, pozwolić by jakaś (najczęściej fajna) rzecz nas ominęła
If you don't want to miss out on a great game, come with us.
It will be lots of fun!

 

O

to open up
otworzyć się, podzielić się swoimi odczuciami

If you want me to help you deal with your problems, you need to open up and tell me the truth.

to opt out (of)
zdecydować się na nie uczestniczenie w czymś
The bank offered me a better interest rate, but I still think I am going to opt out of this loan.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Inne - treści losowe

Loading ...