A - D

Phrasal Verbs A-D

A

to act out
1. zagrać jakąś scenkę 2. wprowadzić (coś) w czyn
OK, children, first we're going to read the story, and then some of you will have to act it out.
What good are your convictions if you don't want to act them out?

to act up
1. zachowywać się niegrzecznie, kapryśnie 2. popisywać się 3. nie działac poprawnie 4. dokuczać, doskwierać (gdy mowa o bólu, chorobie)
1. It is not uncommon for the kids in my class to act up and get in trouble.
2.
My son acts up whenever his friends come over.
3.
I have no idea what is wrong with this toaster, but it's acting up again!
4.
My rheumatism is starting to act up. I need to take my pills.

to add up
pasować logicznie, mieć logiczny sens (częściej używane w zdaniach negatywnych)
The jury decided that his story just didn't add up and he got a life sentence.

to ask someone out
zaprosić kogoś na randkę
Did you hear? Mike asked Jenny out. They're going to that Japanese restaurant on Friday night.

 

B

to be off
miec urlop, miec wolne

Are you looking for Emily? She's off today and tomorrow.
Szukasz Emily? Dzisiaj i jutro ma wolne.

to be out
spać
The kids are finally out. Would you like to watch a movie?

to be up and about
stanąć na nogi, być na nowo aktywnym po przebytej chorobie
If you take these medications faithfully, you should be up and about in two weeks.

to be up to (something)
1. być zdolnym do wykonania jakiegoś zadania, poradzenia sobie z czymś
Are you sure Janice is up to the task? After all, she's never worked with this kind of technology before.

to bear out
potwierdzić, udowodnić, uzasadnić
You don't believe me? Read "Theory of Computation" by Michael Sipser, it will bear me out.

to bear with
być cierpliwym, mieć cierpliwość (do kogoś)
This is my first presentation, so if I make mistakes, please bear with me.
To moja pierwsza prezentacja, więc jeżeli popełnię jakieś błędy, proszę o cierpliwość.

to beat up on
zaatakować fizycznie lub słownie
The school has a serious problem with bullies who beat up on other students.

to belly up (to)
przysunąć się bliżej, obok
We were all sitting and writing the test, when all of a sudden Trish bellied up to Jackie and whispered something in her ear.
Wszyscy siedzieliśmy pisząc test, gdy nagle Patrycja przysunęła się bliżej do Jackie i szepnęła jej coś do ucha.
to belt (it) out
śpiewać na cały głos
When Brooke enters the room, I am going to turn the light on and all of us are going to belt out "Happy Birthday", OK?
Kiedy Brooke wejdzie do pokoju, ja włączę światło i wszyscy na cały głos zaśpiewamy "Happy Birthday", dobra?

to blend into
wmieszać się w

He said goodbye, walked away and slowly blended into the Times Square crowd.

to blow (someone) away
1. bardzo komus zaimponować
I didn't think he could play the guitar, but when he started, I was blown away. He's an excellent guitar player!

to blurt out
wygadać się, wypaplać, wyrzucić z siebie, powiedzieć coś pod wpływem impulsu

Guess what happened! Nina blurted out our secret plan to Magda. So much for our surprise birthday party.
Zgadnij co się stało! Nina wypaplała nasz tajny plan Magdzie. I tyle z naszej niespodziankowej imprezy urodzinowej.

to boil over
stracić panowanie nad sobą, stracić nerwy
When my sister borrowed my best clothes without asking, I thought I would boil over!

to bone up
"wykuć", przyswoić dużą ilość informacji w krótkim czasie

I wish I could go to the ice rink with you, but I have to stay home and bone up for my biology test.
Chciałbym pójść z wami na lodowisko, ale muszę zostać w domu i wkuwać na egzamin z biologii.

to bounce back - podnieść się po uderzeniu; otrząsnąć się po porażce; powrócić do poprzedniego stanu
I didn't think that Senator Brown would bounce back to public life so soon after the corruption scandal.
Nie spodziewałam się, że senator Brown tak szybko wróci do życia publicznego po skandalu korupcyjnym.

to brim over (with)
przelewać się, przepełniać

This DVD is brimming over with great extra features. It's a must-see!
To DVD jest przepełnione dodatkowymi materiałami. Musisz to zobaczyć!

to bring about
spowodować, sprawić, że coś się wydarzy
Hurricane Isabel brought about a lot of destruction in the eastern parts of North Carolina.

to brush up (on something)
poduczyć się, podszlifować
I need to brush up on my French before I fly to Paris.

to buckle up
zapiąć pasy
Buckle up! It's illegal to drive unbuckled in this state.

to bulk up
przybrać na wadze (szczególnie poprzez dodanie masy mięśniowej)

For this movie you're going to have to bulk up, so as of tomorrow morning, you're going to work out 6 hours a day.
Będziesz musiał nabrać masy mię
śniowej do tego filmu, więc od jutra rana będziesz ćwiczył w siłowni 6 godzin dziennie.

to bump into
wpaść (na kogoś), najczęściej przypadkowo
You will never believe who I bumped into on Wojslawska street! Your ex-boyfriend!

to bundle up - ubrać się ciepło, opatulić się
You'd better bundle up today. It's five below zero.
Lepiej się dzisiaj ciepło ubierz. Jest minus pięć stopni.

to bust up
zakłócić, doprowadzić do przerwania
How dare you come here and bust up our meeting like that?
Jak śmiesz przychodzić tutaj i zakłócać nasze spotkanie w taki sposób?
to butt in
wtrącać sie

I could have pitched this idea to the board if you hadn't butted in with your silly fishing story!

Mogłem sprzedać ten pomysł radzie nadzorczej gdybyś się nie wtrącił ze swoją głupawą historyjką wędkarską!

to buzz off
odczepić się, spadać

- Hey, lady, your money or your life!
- Buzz off! I am not scared of you, you dork!

 

C

to cash in on
zarobić, osiągnąć zysk na czymś lub kimś

Do you think Malysz got tired of all those people trying to cash in on his success?

to cheer up
rozchmurzyć się
Cheer up! I am sure someone will find your wallet and return it.

to chicken out
stchórzyć
I thought I'd be able to swim across the channel, but I chickened out after all.

to chime in
włączyć się do rozmowy, dyskusji
This is Clickandbite radio. Today we're talking about the Future Perfect tense. If you'd like to chime in, call 555-1010.

to come about
wydarzyć się
I can't remember how it all came about, but we ended up living next door to each other.

to come down with (a sickness)
zachorować na coś, zacząć odczuwać symptomy jakiejś choroby
I think I am coming down with the flu, I should go see the doctor tomorrow.

to come over
dopaść (w sensie: co cię dopadło? co się z tobą dzieje?)

What has come over you? I've never seen you act this way!

to come up with
wyjść (z jakimś pomysłem, rozwiązaniem), wymyślić
It wasn't working, until one of the engineers came up with a revolutionary project.

to conjure up
wyczarować, zmyślać
- When I was a kid, my cousin and I used to conjure up ghost stories to scare my sister.
- Kiedy byłem dzieckiem, razem z kuzynem zmyślaliśmy historie o duchach żeby wystraszyć moją siostrę.

to cop out (on something)
wymigać się (od czegoś), wycofać się z czegoś, unikać lub zaniedbywać problemów, obowiązków, spełnienia obietnic
It appears that the Prime Minister is trying to cop out on the agreement he has made with the Union workers.

to cut in on (someone)
przerywać (komuś), wchodzić w słowo
If you keep cutting in on me, we will never finish this meeting.

to cut down (on)
ograniczyć coś, zmniejszyć spożycie
If you don't cut down on sugar intake, you will have serious problems!

 

D

to dig in
zacząć jeść

(zwrot, który często odpowiada polskiemu "częstuj się")
Dig in
everyone, it's not every day we get to eat lobster.

to do up
dekorować
We need to start doing up your room. The birthday guests will be here soon.

to dote on someone
mieć bzika na punkcie kogoś, kochać kogoś do szaleństwa

When I was a child, my grandparents doted on me.

Kiedy byłem dzieckiem, moi dziadkowie mieli bzika na moim punkcie.

to drift apart (away)
oddalać się od siebie powoli, tracić kontakt

Back in the 80's we were very close friends, but after Adam and his family had moved to another country, we drifted apart.

to drive at
próbować wyrazić, przekazać lub osiągnąć

I've been listening to this speech for the last two hours, and I still don't know what this guy is driving at.

to drop by
wpaść z krótką, nieoficjalną (czasem niespodziewaną) wizytą
Why don't you drop by tomorrow around noon?

to drop out
wycofać się z uczestnictwa lub przynależności do jakiejś organizacji lub instytucji (na przykład "nie skonczyć szkoły, zrezygnować z dalszej nauki")
I read somewhere that Billy Joel dropped out of high school. Did you know that?

to drum up
1. osiągnąć przy pomocy dużego wysiłku
2. wymyślić, zapoczątkować

It only took us three months to drum up some great business!
The engineers worked very hard to drum up this new method.

to dumb down
obnizyć poziom trudności zawartości intelektualnej (np. podręcznika szkolnego)

I hated this movie. They dumbed it down to the level of five-year-olds.

to dummy up
przestać mówić, zamilknąć

When the teacher entered the room, all the kids dummied up.

to dry out
przejść długi okres abstynencji, szczególnie w klinice albo odpowiedniej placówce
Ryan finally realized that if he doesn't dry out, he might lose his job and family.

to dwell on (something)
koncentrować (na czymś) myśli, uwagę
There is no sense in dwelling on your failures. You have so much potential for success!

to dwindle down
zmniejszać (się), słabnąć, ubywać, zanikać

We have to prepare a new advertising campaign. The membership in our gym has dwindled down significantly in the last three months.
Musimy przygotować nową kampanię reklamową. Liczba członków w naszej siłowni znacznie się zmniejszyła w przeciągu ostatnich trzech miesięcy.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Inne - treści losowe

Loading ...