Things Americans Say 86-89

Things Americans say... (086)

give me the skinny
  mów co wiesz; podziel się ze mną informacją
nothing to sneeze at
nie do pogardzenia; godne zainteresowania, uwagi
Presented by Emily and Olyvia


Olyvia and Emily
Thanks ladies!

Fortunately, our dear daughter Olyvia is still a lot more interested in spelling and reading than in boys, but in a few years she might be ready for a conversation like this one. Emily? Well, she should have conversations like this one ever day, and maybe she does - but it's none of my business. In any case, she's available, guys ;)
By saying "give me the skinny" we're asking the other person to tell us what they know about a subject.
When we say that something is "nothing to sneeze at", we mean that it's worthwhile, interesting or attractive. About a year ago, a certain librarian from North Carolina said the same thing about clickandbite.com :) Nice, isn't it?
Na szczęście, nasza ukochana córka Olyvia nadal bardziej interesuje się ortografią i czytaniem niż chłopakami, ale za kilka lat być może będzie gotowa na tego rodzaju rozmowę. A Emily? No cóż, powinna mieć tego rodzaju rozmowy codziennie - i być może tak jest - ale to nie moja sprawa. W każdym razie, jest wolna, chłopaki :)
Mówiąc "give me the skinny" prosimy rozmówcę aby zdradził nam co wie na jakiś ważny dla nas temat.
Kiedy używamy zwrotu "nothing to sneeze at", mamy na myśli coś, co jest warte zachodu, ciekawe lub atrakcyjne. Jakiś rok temu, pewien bibliotekarz z Północnej Karoliny wyraził podobną opinię o clickandbite.com :) Miło, prawda?

LISTEN
and check

See it in a different context:
- You've been doing this job for so long. Give me the skinny on how to do all that stuff you do and still have time for other things.

- This is her first book of poetry, and honestly, it's nothing to sneeze at. She's really good!


Things Americans say... (087)
Presented by Joel and Jennifer

smooth sailing
prosta sprawa; "bułka z masłem"; łatwizna
food for thought
sporo do myślenia; rzeczy do przemyślenia

more power to you
życzę ci sukcesu; oby ci się udało
do your homework
dokonaj odpowiednich przygotowań;
dowiedz się wszystkiego co konieczne zanim weźmiesz się za jakiś projekt


Joel and Jennifer
Thanks!
Boy, you two DO
look great together :)

This time I decided to cram as many as four new expressions for your educational pleasure. Both Jennifer and Joel have been attending the Polish classes at our house, so they know very well that Polish phonetics is not exactly smooth sailing. They are not discouraged, however, and so more power to them! I hope today's sayings are self-explanatory enough, but just in case, I will elaborate some more. "Smooth sailing" is similar to "a walk in the park", which I covered some time ago. It means that something is easy and doesn't require a lot of effort on our part. On the other hand, the negative "it's not (exactly) smooth sailing" indicates that the task is rather difficult. "More power to you" is a phrase we use to encourage someone. By saying it, we acknowledge that we want the other person to succeed, because we think he or she deserves it. "Food for thought" shouldn't be hard to figure out. It refers to "things or problems that we have to give thought or consideration to". Finally, "do your homework", besides its literal meaning that you know from school, denotes "making thorough preparations before engaging in a task".
Tym razem postanowiłem wcisnąć aż cztery nowe wyrażenia dla waszej edukacyjnej przyjemności. Zarówno Jennifer jak i Joel od jakiegoś czasu uczęszczają na lekcje polskiego u nas w domu, tak więc dobrze wiedzą, że polska fonetyka to nie do końca bułka z masłem. Jednak nie zniechęcają się, tak więc życzę im sukcesu, bo na niego zasługują! Mam nadzieję, że dzisiejsze powiedzonka są zrozumiałę same przez się w wystarczającym stopniu, ale na wszelki wypadek rozwinę troszkę wątek. "Smooth sailing" to zwrot podobny do "a walk in the park", który opisałem jakiś czas temu. Oznacza on, że coś jest łatwe i nie wymaga od nas większego wysiłku. Z drugiej strony, forma negatywna "it's not (exactly) smooth sailing" sygnalizuje, że zadanie jest raczej trudne. "More power to you" jest wyrażeniem, którego używamy w celu zachęcenia kogoś. Używając go, przyznajemy, że życzymy rozmówcy sukcesu ponieważ uważamy, że na niego zasłużył. "Food for thought" nie powinno być trudne do zrozumienia. Zwrot ten odnosi się do "rzeczy lub problemów które musimy przemyśleć lub rozważyć". No i w końcu "do your homework", poza dosłownym znaczeniem, które znacie ze szkoły oznacza "czynienie dokładnych przygotowań przed zaangażowaniem się w jakieś przedsięwzięcie".

LISTEN
and check

See it in a different context:
- Wow! You've finished the translation already? It must have been smooth sailing for you.
- Yep. It was probably the easiest project I've ever worked on.

- This is a monumental task! Are you sure you can do it on your own?
- I am pretty confident that I can.
- OK, more power to you. I am looking forward to the outcome.

- What did you think about today's sermon?
- I thought it was very good. Lots of food for thought, and lots of room for improvement in my life.

- Before you go to this job interview, make sure you do your homework and find out as much as you can about the company.
- That's exactly what I intend to do.


Things Americans say... (088)
Presented by Melody, Heather and Emily

to steal someone's thunder
odebrać komuś poklask; sprawić, że ktoś inny jest w cieniuMelody, Heather, Emily
Thanks ladies!

Stealing is a bad thing. "Stealing someone's thunder" is not against the law, but it's not something nice people should do. When you "steal someone's thunder", you take the attention off that person and selfishly focus it on yourself. Do you know people like that? People who will interrupt a story trying to finish it so that they get the laugh or all the attention? Fortunately, I can't think of anyone like that, but for the sake of this web site, Emily - who normally is the nicest person you will ever meet - pretended to be a 'thunder thief'. Melody wanted to tell Heather a piece of news, but Emily, who knew what she was going to say, butted in rudely and finished, stealing Melody's thunder. No wonder Melody didn't sound very pleased. You can ask her how she feels when people do that to her when you come to our camp, because both she and Emily are coming to Poland this year.
Kradzież jest be. "Kradzież czyjegoś pioruna" nie jest zabroniona prawnie, ale to nie jest coś co mili ludzie powinni robić. Kiedy "kradniesz czyjś piorun", odwracasz uwagę od tej osoby i samolubnie skupiasz ją na sobie. Znasz takich ludzi? Ludzi, którzy przerywają jakąś opowieść próbując ją skończyć po to, aby to oni rozbawili słuchaczy lub skupili całą uwagę na sobie? Ja na szczęście nie mogę sobie przypomnieć abym kogoś takiego znał, ale dla dobra tej strony Emily - która na co dzień jest najmilszą osobą jaką można poznać - udawała "złodziejkę piorunów". Melody chciała przekazać Heather pewną nowinkę, ale Emily, która znała jej koniec wtrąciła się i skończyła zdanie odwracając uwagę od Melody i skupiając ją na sobie. Nic dziwnego, że Melody nie byłą zbyt szczęśliwa. Możesz ją zapytać jak się czuje gdy ludzie tak ją traktują kiedy będziesz na naszym obozie, bo zarówno ona jak i Emily jadą w tym roku do Polski.

LISTEN
and check

See it in a different context:
Don't take Jessice to the party with you. She will steal your thunder every time she gets the chance to.

Things Americans say... (089)
Presented by Nate and Noel

to throw in the towel
rezygnować po dłuższym trudzie, walce; poddać się; "zawiesić rękawice na kołku"Nate and Noel
Thanks guys!

I had no idea that Golota was fighting this past weekend (May 22, 05) until I talked to someone on a Polish chat. This person told me that she was fascinated with the Polish boxer because "he has failed and rose again, like the pope". I have to admit that I understand my fellow citizens less and less. Thousands of Polish people from Chicago and other American cities went to see Golota and Brewster beat each other up (though it was Brewster who did the beating). I am not sure how much they paid for the tickets, but I suspect it wasn't money well spent. We all know what happened. Andrew kissed the ground three times in 53 seconds, and I wouldn't be surprised if he decided to throw in the towel. I am not sure what else he can do, but let's hope he will find his niche in life. By the way, I think there is a serious crisis of role models in our nation.
Nie miałem pojęcia, że Gołota walczy w ten weekend (22 maj, 05) aż do rozmowy z pewną osobą na polskim czacie. Ta osoba powiedziała mi, że jest zafascynowana polskim bokserem bo "upadał, ale się podnosił, jak papież." Muszę przyznać, że coraz mniej rozumiem rodaków. Tysiące Polaków z Chicago i innych miast USA pojechało zobaczyć jak Gołota i Brewster okładają się nawzajem (choć to głównie Brewster okładał). Nie jestem pewien ile kosztowały bilety, ale podejrzewam, że
nie były to dobrze wydane pieniądze. Wszyscy wiemy co się wydarzyło. Andrew pocałował podłoże trzy razy w ciągu 53 sekund i nie byłbym zaskoczony gdyby zdecydował się zawiesić rękawice na kołku. Nie wiem co on jeszcze potrafi robić, ale miejmy nadzieję, że znajdzie dla siebie jakąś niszę. Przy okazji, wydaje mi się, że w naszym narodzie istnieje poważny kryzys ludzi do naśladowania.

LISTEN
and check

See it in a different context:
I can't believe you want to throw in the towel after so many years of research! The cure might be just around the corner!

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Inne - treści losowe

Główna Inne Clickandbite KrazyTalk Things Americans Say 86-89
Loading ...